9 listopada 2022

Ostatnie Pożyczki Hipoteczne w ofercie!

Uprzejmie informujemy, że posiadamy jeszcze środki w puli na ostatnie Pożyczki Hipoteczne. Środkami z Pożyczki Hipotecznej można sfinansować zakup nieruchomości, przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności […]
6 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Warszawa, 23 czerwca 2022 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy „Reporęczenie” Informacja z otwarcia ofert-ARM_08_22     Warszawa, 15 czerwca […]
26 sierpnia 2021

Nowe produkty FPWM – Pożyczka miejska i Reporęczenie

W 2022 r. w ofercie FPWM pojawią się nowe produkty: Pożyczka miejska i Reporęczenie.
26 sierpnia 2021

Pożyczka hipoteczna

Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków na „Pożyczkę hipoteczną”.
26 sierpnia 2021

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie „Pożyczki obrotowej”

Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki obrotowej” z dniem 31.12.2020 r. został zamknięty.
11 grudnia 2020

Koniec naboru dla Pośredników Finansowych

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych z dniem 11.12.2020 r. zostaje zamknięty.
25 października 2019

Złóż wniosek na pożyczkę energetyczną

Pożyczka Energetyczna NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI ENERGETYCZNEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ENERGETYKI I OCHRONY POWIETRZA ze środków FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy […]
5 lipca 2019

Pożyczka energetyczna

Dla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) Na jaki cel? Na finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w […]
15 marca 2019

FPWM podpisał umowę operacyjną z pośrednikiem finansowym

Informujemy, że 5 marca 2019 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. […]