Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki obrotowej” z dniem 31.12.2020 r. został zamknięty.