Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego został powołany w celu zwiększenia konkurencyjności województwa poprzez optymalne wykorzystanie zasobów zwróconych z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz realizacji dyspozycji określonej w art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

W początkowym etapie Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego będzie realizował swoje działania poprzez zwiększenie dostępności mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, poprzez udostępnienie preferencyjnego finansowania dłużnego. Dodatkowo Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego może finansować inwestycje związane z innymi zawodnościami rynku, jak istnienie dóbr publicznych, czy niwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych.