25 lipca 2023

Pożyczka Hipoteczna – Zwiększony limit jednostkowej pożyczki

Informujemy o zwiększeniu limitu jednostkowej Pożyczki Hipotecznej do 2.500.000,00 zł. Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środkami z Pożyczki Hipotecznej można sfinansować […]
14 marca 2023

Wyższy limit jednostkowej Pożyczki Hipotecznej

Informujemy o zwiększeniu limitu jednostkowej Pożyczki Hipotecznej. Maksymalna kwota pożyczki to 1.500.000,00 zł. Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki można przeznaczyć […]
9 listopada 2022

Ostatnie Pożyczki Hipoteczne w ofercie!

Uprzejmie informujemy, że posiadamy jeszcze środki w puli na ostatnie Pożyczki Hipoteczne. Środkami z Pożyczki Hipotecznej można sfinansować zakup nieruchomości, przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności […]
6 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Warszawa, 23 czerwca 2022 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy „Reporęczenie” Informacja z otwarcia ofert-ARM_08_22     Warszawa, 15 czerwca […]
20 października 2021

Pożyczka hipoteczna

Informujemy, że 5 października 2021 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 30 […]
13 września 2021

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie „Pożyczki energetycznej”

Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki energetycznej” z dniem 30.06.2021 r. został zamknięty.
26 sierpnia 2021

Nowe produkty FPWM – Pożyczka miejska i Reporęczenie

W 2022 r. w ofercie FPWM pojawią się nowe produkty: Pożyczka miejska i Reporęczenie.
26 sierpnia 2021

Pożyczka hipoteczna

Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków na „Pożyczkę hipoteczną”.
26 sierpnia 2021

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie „Pożyczki obrotowej”

Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki obrotowej” z dniem 31.12.2020 r. został zamknięty.