17 czerwca 2024

Pożyczka rozwojowa dla MŚP

Informujemy, że 14 czerwca 2024 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 60 […]
23 stycznia 2024

Pożyczka Miejska

Pożyczka Miejska   Dla kogo? Pożyczka Miejska ma za zadanie wspierać finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek […]
14 marca 2023

Wyższy limit jednostkowej Pożyczki Hipotecznej

Informujemy o zwiększeniu limitu jednostkowej Pożyczki Hipotecznej. Maksymalna kwota pożyczki to 1.500.000,00 zł. Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki można przeznaczyć […]
9 listopada 2022

Ostatnie Pożyczki Hipoteczne w ofercie!

Uprzejmie informujemy, że posiadamy jeszcze środki w puli na ostatnie Pożyczki Hipoteczne. Środkami z Pożyczki Hipotecznej można sfinansować zakup nieruchomości, przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności […]
6 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Warszawa, 23 czerwca 2022 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy „Reporęczenie” Informacja z otwarcia ofert-ARM_08_22     Warszawa, 15 czerwca […]
20 października 2021

Pożyczka hipoteczna

Informujemy, że 5 października 2021 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 30 […]