Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki energetycznej” z dniem 30.06.2021 r. został zamknięty.