Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków na „Pożyczkę hipoteczną”. „Pożyczka hipoteczna” będzie stanowiła wsparcie udzielane przez pośrednika finansowego przedsiębiorcom z sektora MŚP, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego lub ich przystosowanie do potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Produkt skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP z siedzibą na terenie Województwa Mazowieckiego lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie Województwa Mazowieckiego.

Jednostkowa pożyczka będzie przeznaczona na finansowanie wydatków dotyczących:
• zakupu nieruchomości
• przystosowania nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej ostatecznego odbiorcy
• procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości

Łączna alokacja na produkt wynosi 30 mln zł.
Wartość jednostkowej pożyczki: max. 1 mln zł
Okres spłaty: do 120 mies.
Okres karencji: max.12 mies. (nie wydłuża okresu spłaty)
Warunki wsparcia: na warunkach rynkowych
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków wkrótce