20 października 2021

Pożyczka hipoteczna

Informujemy, że 5 października 2021 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 30 […]
13 września 2021

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie „Pożyczki energetycznej”

Nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki energetycznej” z dniem 30.06.2021 r. został zamknięty.