20 października 2021

Pożyczka hipoteczna

Informujemy, że 5 października 2021 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 30 […]