Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Na jaki cel?
Na finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony powietrza i energetyki

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 10 000 000 zł
min. kwota pożyczki: 1 000 000 zł
atrakcyjne oprocentowanie
prowizja: 0%
maksymalny okres spłaty: 20 lat

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
lub
Mazowiecka Agencja Energetyczna, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa

Odnieś sukces i zadbaj o środowisko z Pożyczką Energetyczną!
Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.

Kto może skorzystać z pożyczki energetycznej?
Pożyczka energetyczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Pożyczka energetyczna może zostać przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej lub wykonywanie zadań lokalnych lub regionalnych nienastawionych na osiąganie zysku (jeśli Ostatecznym Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego), w obrębie działania odpowiadającego miejskim przedsięwzięciom w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym w szczególności na następujące projekty:
a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
b) modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego;
c) zarządzanie energią w miastach;
d) instalacja paneli słonecznych w budynkach;
e) podniesienie jakości dostarczania ciepła;
f) poprawa efektywności energetycznej;
g) modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne;
h) energetyczne wykorzystanie odpadów;
i) modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych;
j) przetwarzanie i użytkowanie energii;
k) budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków Pożyczki Energetycznej muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego. Otrzymane wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek (kredytów) oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.