Przedmiotem postępowania jest wybór Pośrednika Finansowego, którego zadaniem będzie wdrożenie Produktu Finansowego „Pożyczka Energetyczna” do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego (stanowiących środki zwrócone z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4), z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki .

Wsparcie pochodzące ze środków zwróconych przeznaczone będzie na finansowanie działań dotyczących ochrony powietrza i energetyki, w tym w szczególności na następujące projekty:

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
• modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego;
• zarządzanie energią w miastach;
• instalacja paneli słonecznych w budynkach;
• podniesienie jakości dostarczania ciepła;
• poprawa efektywności energetycznej;
• modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne;
• energetyczne wykorzystanie odpadów;
• modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych;
• przetwarzanie i użytkowanie energii;
• budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ARM S.A.