Informujemy, że 5 marca 2019 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 50 mln zł.

Zadaniem Pośrednika Finansowego będzie wdrożenie Produktu Finansowego „Pożyczka Energetyczna” do którego ARM S.A. wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego (stanowiących środki zwrócone z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4), z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki.

Zawarta Umowa przyczyni się do poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego do zewnętrznych źródeł finansowania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa lub Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa.