Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego

Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego został powołany w celu zwiększenia dostępności mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, poprzez udostępnienie preferencyjnego finansowania dłużnego, kapitałowego i gwarancyjnego. Fundusz wspiera inwestycje publiczne i prywatne o szczególnym znaczeniu dla województwa.
Zadaniem Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego jest wspieranie projektów miejskich, w szczególności mających na celu rewitalizację, ochronę powietrza, efektywność energetyczną, a także rozwój klastrów oraz pomoc dla MŚP w uzyskaniu dostępu do finansowania zewnętrznego.
 
Projekty są finansowane w ramach ponownego wykorzystania środków z Instrumentów Inżynierii Finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, których dysponentem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.