Pożyczka Hipoteczna

Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Na jaki cel?
1) zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
2) przystosowania nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie),
3) wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, o których mowa powyżej, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, kosztów nadzoru, podatków)

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 2 500 000 zł
maksymalny okres spłaty: do 120 mies.
Okres karencji: max. do 12 miesięcy od dnia pierwszej wypłaty

Gdzie wziąć pożyczkę?
Pośrednik Finansowy – Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
https://pozyczkimazowieckie.pl/pozyczka-hipoteczna/

Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.

Kto może skorzystać z Pożyczki hipotecznej?
Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.