Nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych ubiegających się oraz realizujących projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”, którzy zobowiązani są do zaangażowania kapitału własnego (wniesienia udziału własnego) niezbędnego w procesiewdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla Odbiorców Ostatecznych, będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Nabór ma charakter ciągły i otwarty do czasu informacji o zakończeniu naboru.
Wnioski można składać od 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Linia Finansowa ma formę zwrotnej pożyczki z możliwością uzyskania preferencyjnego oprocentowania w ramach pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania:

1) Regulamin udzielenia produktu Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

2a) wniosek o udzielenie Linii Finansowej_wydanie promesy_pdf

2b) Wniosek-o-udzielenie-Linii-Finanaowej_wydanie-promesy_wersja-edytowalna-24_07_20

2c) Wniosek-o-udzielenie-Linii-Finansowej_wydania-promesy_excel-24_07_20

3) Metryka produktu Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych_

4) Umowa udzielenia Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych_

5) Wniosek o wypłatę

6) Harmonogram spłat_

7) Zasady sprawozdawczości_

8) Umowa podpowierzenia

9) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego własnego

10) Wzór weksla

11) Wzór aktu dobrowolnego poddania się egzekucji

12) Promesa udzielenia Linii Finansowej_

Całość:

Linia Finansowa-dokumenty do pobrania-24_07_20