Inicjatywa JEREMIE

W początkowym etapie Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego będzie realizował swoje działania poprzez zwiększenie dostępności mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, poprzez udostępnienie preferencyjnego finansowania dłużnego.

Dodatkowo Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego może finansować inwestycje związane z innymi zawodnościami rynku, jak istnienie dóbr publicznych, czy niwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych.